Aktuality a dokumenty

Nejnovější informace

Čárové kódy a čipy na popelnicích

Čipy slouží k identifikaci popelnice a jsou propojeny s čárovými kódy, které bude mít přidělená každá domácnost. Tyto kódy se využívají v bonusovém systému, kde můžou domácnosti dostat bonusy za třídění plastů a později i dalších složek. Zavádění bonusového systému bude postupně probíhat.

Ke zjištění vyvezeného množství odpadu slouží občanům databáze v této aplikaci, kde pod svým přihlášením najdete vyvezené množství odpadu.

Termíny svozu komunálního odpadu (popelnic) v roce 2023

12.1. 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 23.3. 6.4. 20.4. 4.5. 18.5.
1.6. 15.6. 29.6. 13.7. 27.7. 10.8. 24.8. 7.9. 21.9. 5.10
19.10. 2.11. 16.11. 30.11. 14.12 28.12.        

Termíny svozu pytlů s plasty a nápojovými kartony v roce 2023

5.1. 19.1. 2.2. 16.2. 2.3. 16.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5.
25.5. 8.6. 22.6. 3.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 27.9.
12.10. 26.10. 9.11. 23.11. 7.12. 21.12.        

Termíny svozu pytlů s papírem v roce 2023

6.1. 20.1. 3.2. 17.2. 3.3. 17.3. 31.3. 14.4. 28.4. 12.5.
26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 28.9.
13.10. 27.10. 10.11. 24.11. 8.12. 22.12.        

Sběrné místo pro bioodpad a odpad ze zahrad pod obecním úřadem

Otevřeno v sezónu: čtvretk 15.00 - 17.00 hod., sobota 9.00 – 12.00 hod.

POZOR mimo sezónu - od prosince do začátku dubna 2023 je sběrné místo uzavřeno.

Pro případ nutnosti uložení listí či větví v době uzavření volejte tel: 702 201 740.

Materiál ze zahrádky a posekanou trávu dovezte pokud možno tak, aby se mohl přesypat do kompostovacího sila. Větve se budou skládat zvlášť k dalšímu zpracování. Připomínáme, že skládkování a vyhazování odpadu po příkopech (zejména stavební suti a posečené trávy) je v celé obci zakázáno.

 

Systém odpadového hospodářství v obci

Druh odpadu Způsob a místo sběru Frekvence sběru
Směsný komunální odpad Popelnice pouze plastové s čárovým kódem a čipem, černé igelitové pytle.  2x měsíčně ve čtvrtek sváží TS Zlín dle rozpisu
Plasty Pevný průhledný pytel, ideální k tomu určený žlutý na plasty min. 50 mq.. Umístit před RD. Kdykoliv sběrné kontejnery u zámku. 2x měsíčně ve čtvrtek sváží zaměstnanci obce dle rozpisu
Sklo Sběrné kontejnery u OÚ, u pomníku T.G.M, v první ulici a u zastávky U nádrže. Sváží TS Holešov každý měsíc
Kartonové (nápojové) obaly Oranžový pytel k tomu určený před RD. 2x měsíčně ve čtvrtek sváží zaměstnanci obce dle rozpisu s plasty
Elektroodpad, elektronika Místo k tomu určené u kontejnerů OÚ - sbírají se mikrovlnky, toustovače, fény, kulmy, konvice, mobily, počítače (nevykuchané), monitory, tiskárny, kopírky, žehličky, baterie… Celoročně
Papír

Základní škola Přílepy - vchod do sklepa ze zadní strany budovy - balíky, krabice, časopisy, knihy do cca 10kg svázané provázkem.

Pevný průhledný pytel, ideálně k tomu určený modrý na papír min. 60mq. Umístit před RD. Po domluvě se zaměstnanci obce lze dovézt větší množství na sběrné místo pod MŠ. 

V průběhu školního roku

 

2x měsíčně v pátek sváží zaměstnanci obce dle rozpisu

KUCHYŇSKÝ olej Základní škola Přílepy - vchod do sklepa ze zadní strany budovy - slévaný do pet láhve. V průběhu školního roku
Větve, zeleň a listí ze zahrádek a trávníků (bioodpad) Sběr probíhá ve čtvrtek v čase 15 - 17 hod. a v sobotu v čase 9 - 12 hod. v areálu pod MŠ a domácí kompostování

V sezónu

duben - listopad

Velkoobjemový  a nebezpečný odpad

Sběrný dvůr v Holešově po předložení občanského průkazu. Max. množství na občana 500kg/rok.

Více infromací: www.tsholesov.cz/odpadove-centrum/

duben - říjen
Pá     8:00-10:30, 11:00-17:00
So     8:00-10:30

listopad - březen  
Po,St       8:00-10:30, 11:00-17:00
Út,Čt,Pá   9:00-10:30, 11:00-16:00
So           8:00-12:00

Pneumatiky

Koltico Holešov, s.r.o. Jedna sada pneumatik na občana a rok.

Sídlí naproti areálu sběrného dvora

Po předložení občanského průkazu

www.koltico.cz

Po - Pá    7:30-16:00
Železný šrot Sváží SDH Přílepy.

2x ročně, termín je včas sdělen

Plechovky, konzervy, drobné kovy Sběrný kontejner u zámeckého parku nebo pytel umístěný před RD. Pouze k tomu určený šedý pytel. 

2x měsíčně ve čtvrtek sváží zaměstnanci obce dle rozpisu s plasty

Textil, obuv, hračky Dva trvale umístěné kontejnery u OÚ a horní autobusové zastávky, jakýkoliv nezašpiněný textil i poškozený, svozová firma dále třídí. Dle potřeby svoz firmou Textil Eco

Odpadové pytle jsou k dispozici na obecním úřadě:

žluté - 5,- Kč/ks

modré - 5,- Kč/ks

černé - 5,- Kč/ks

oranžové a šedé - zdarma

UPOZORNĚNÍ:

Plastové odpady patří do pevných pytlů, nejlépe k tomu určených žlutých. Zatahovací pytle do odpadkových košů jsou slabé a při manipulaci dochází k jejich protržení (zejména při vysokých letních teplotách). Proto tyto pytle nebudou sváženy.

Do svozových pytlů na plasty patří pouze plasty. Novodurové trubky, linolea a hadice patří do velkoobjemového odpadu.

Do oranžových pytlů patří pouze nápojové kartony Tetrapak. Papírové obaly a krabičky od potravin zde nepatří.

Do šedých pytlů dávejte pouze kovové obaly, tj. konzervy, plechovky a drobné kovové předměty. Kabeláž a drobné elektrozařízení zde nepatří. Toto umísťujte ke kontejnerům u OÚ

Do modrých pytlů dávejte pouze nezašpiněný papír, karton, časopisy, knihy. Do pytlů umísťujte odpovídající množství, aby při manipulaci nedošlo k protržení a poškození obsahu. Ideální jsou pytle s tloušťkou min. 60mq.

Pokud nebudou do pytlů odpady vytříděny zvlášť nebo budou obsahovat zbytky potravin, nebudou pracovníky odebrány!!!
 

Dokumenty ke stažení

Jak správně třídit odpady?

Jak třídit odpady.pdf

Ohlášení plátce poplatku obce Přílepy

Ohlaseni_platce_poplatku_Prilepy.docx