Mějme přehled o svých odpadech

Čím více třídím, tím méně platím!

Vážení spoluobčané,

v tomto programu vám přinášíme přehled jednotlivých svozů z vaší domácnosti.
Jednoduše najdete, kdy a kolik se vyvezlo směsného komunálního odpadu. Zjistíte kolik budete platit za veškerý odvezený odpad. Do budoucna chystáme také evidenci svozů dalších komodit, které zaměstnanci odváží od domů.

Čím více bude vytříděno tím méně budeme nuceni navyšovat poplatek za svoz odpadů a jednodušeji naplníme zákonné požadavky, abychom nemuseli platit pokuty za netřídění odpadů. Občané jsou povinni odpady třídit na základě vyhlášek obce.

V přiložených tabulkách se dozvíte, jak, co a kam třídit a kdy se jednotlivé komodity vyvážejí. Případné požadavky k fungování směřujte na obecní email.