Barevné kontejnery a plastové pytle

V naší obci používáme pro domácnosti, zapojené do systému pro individuální třídění MotivátorX, barevné plastové pytle 120L (modré pro papír a žluté pro plasty).

Barevné plastové pytle 120L

Ostatní domácnosti mohou třídit do obecních "barevných kontejnerů", což je laický výraz, který označuje nádoby pro oddělené shromažďování využitelných složek komunálních odpadů = pro tříděný odpad.

Rozdělení jednotlivých barevných kontejnerů se liší podle druhu materiálu tříděného odpadu. Barva v tomto případě slouží k vizuálnímu rozeznání druhu odpadu, který do kontejneru patří.

Barevné kontejnery

V České republice rozeznáváme žlutý kontejner na plastový odpad, modrý kontejner na papír, zelený kontejner na barevné sklo a bílý na sklo čiré, oranžový kontejner na nápojové kartony. Hnědé nádoby slouží pro sběr bioodpadu, červený pro sběr drobného elektrozařízení a baterií.

Ve městech a obcích můžeme najít kontejnery také pro sběr kovů i textilu.

Jejich velikost a tvar se mohou lišit, nejčastěji jde o plastové, sklolaminátové či kovové nádoby. Mohou být speciálně upravené, aby vyhovovaly specifikům tříděného druhu odpadu. Obvykle bývají označeny samolepkami, na kterých je uvedeno, jaký odpad se do kterého kontejneru třídí a jaký nikoli, příp. jsou tam uvedena místní specifika.